Tuesday, June 3, 2014

Coi chừng bị lừa đảo

                                                        (click vô hình xem kỉ nội dung)

                                   (click vào hình xem số phone người đưa tin bị lừa đảo)

khi mua bán trên mang, nên nhớ, không trả tiền trước dưới mọi hình thức khi không biết người đó là ai? nhà ở đâu?

No comments:

Post a Comment